Znamenite ličnosti
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Znamenite ličnosti

Mihailo Petrović

Mihailo Petrović (1884-1913) srpski pilot Krajem decembra 1912.g. Kraljevina Srbija je donela odluku da formira vojnu aeroplansku jedinicu sa sedištem na Trupalskom polju u blizini Niša. Eskadrilu je sačinjavalo šest aviona čime se Srbija svrstala medju prvih petnaest zemalja sveta koje su u deceniji posle istorijskog leta braće Rajt imale svoje ratno vazduhoplovstvo. Takodje, zahvaljujući […]

Ceo članak...

Miloje Jelisijević

Miloje Jelisijević (1876-1938) pešadijski brigadni general Pešadijski brigadni general, rođen 03.03 1876. godine u Vlakči. Pitomac 29. klase Niže škole Vojne akademije. Učesnik u ratovima od 1912-1913. kao komandir čete V prekobrojnog puka u Ibarskoj vojsci i kao topograf treće armije. Rat 1914-1918 godine završio kao komandant 13 pešadiskog puka. Posle rata do februara 1919 […]

Ceo članak...

Milan Petrović

Milan Petrović (1902-1963) pesnik Samo dobri poznavaoci srpske književnosti u emigraciji čuli su za Milana M. Petrovića koji od 1938 godine, kad je u Beogradu štampao zbirku “Zublja rodoljublja”- u otadžbini nije objavio gotovo ništa. A za Otadžbinu je izgoreo. Vidi se to iz njegovih pesama-pisanih u logoru i u izgnanstvu. Otadžbina je za njega […]

Ceo članak...

Živan Petrović

Živan Petrović (1887-1969) artiljerijski potporučnik Živan M. Petrović je rođen u selu Vlakči u Šumadiji. Učestvovao je u oba balkanska rata kao artiljerijski potporučnik, a predvodio je mitraljesku četu 6. pešadijskog puka Drinske divizije. U Prvom svetskom ratu bio je komandir mitraljeske čete u 6. i 15. pešadijskom puku Timočke divizije. Prosao je najteže ratne […]

Ceo članak...

Radovan Obradović

Radovan Obradović (1886-1972) Divizijski general Divizijski general, rođen 18.9.1876. godine u Vlakči. Pitomac 29. klase Niže i 12. klase Više škole Vojne akademije. Od 11.11.1906. do 2.10.1907. proveo je na stažu u Francuskoj. U ratovima 1912. – 1913. u Štabu Dunavske divizije II poziva za generalštabne poslove. U ratu 1914.- 1918. godine, od jula 1914. […]

Ceo članak...